Chào mừng bạn đến với trang web của Công ty Alo Sửa Máy Tính, hoạt động dưới tên miền alosuamaytinh.com (gọi tắt là “A.L.T”). Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dưới đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này được coi là sự đồng ý của bạn với những điều khoản này.

Điều Khoản Chung

Thay Đổi và Cập Nhật: ALOSUAMAYTINH.COM có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc xóa bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này mà không cần báo trước. Việc sử dụng của bạn sau những thay đổi này đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện được điều chỉnh.

Kiểm Tra Thường Xuyên: Bạn được khuyến khích kiểm tra thường xuyên để cập nhật với mọi thay đổi mới.

Bản Quyền và Sở Hữu Trí Tuệ

Bảo vệ Bản Quyền: Mọi nội dung, tài nguyên trên trang web này đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định liên quan của từng quốc gia.

Sử Dụng Cá Nhân: Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung và tài nguyên trang web cho mục đích cá nhân hoặc nội bộ không mang tính thương mại.

Tên Thương Hiệu: “ALOSUAMAYTINH.COM” và các tên sản phẩm, dịch vụ, hoặc logo thương hiệu khác là tài sản của ALOSUAMAYTINH.COM và được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Hạn Chế Sử Dụng

Bạn cam kết không sử dụng trang web này để thực hiện các hành động sau:

  • Vi phạm quyền pháp lý, bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và công khai.
  • Gây hại hoặc bất lợi cho người khác.
  • Gây rối trật tự công cộng, thực hiện các hành động tội ác.
  • Đăng tải thông tin bí mật cá nhân của bên thứ ba mà không có sự đồng ý.
  • Mọi sử dụng thương mại của nội dung trang web đều phải có sự đồng ý của ALOSUAMAYTINH.COM.

Đề Xuất Ý Tưởng và Dịch Vụ

Chính Sách Từ Chối: ALOSUAMAYTINH.COM và các đối tác không chấp nhận ý tưởng hoặc đề xuất về sản phẩm, dịch vụ từ bên thứ ba. Mọi ý tưởng gửi đến đều phải tuân thủ chính sách từ chối.

Quyền Đối Với Ý Tưởng: Nếu bạn gửi ý tưởng, bạn đồng ý rằng ALOSUAMAYTINH.COM có quyền duy nhất đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến ý tưởng đó.

Thông Tin và Nội Dung

Bảo Mật: ALOSUAMAYTINH.COM không đảm bảo rằng mọi email sẽ được gửi và nhận đúng cách. Bạn phải chịu trách nhiệm về an ninh thông tin khi gửi thông tin qua internet.

Nội Dung Tải Về: ALOSUAMAYTINH.COM không chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nội dung tải về cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác ngoài mục đích đã đề cập.

Thông Tin Người Dùng

Bảo Mật Thông Tin: Bạn có trách nhiệm bảo vệ thông tin người dùng của mình và không được chia sẻ chi tiết người dùng với người khác.

Quyền Điều Chỉnh: ALOSUAMAYTINH.COM có quyền thực hiện các chỉnh sửa liên quan đến chi tiết người dùng.

Liên Kết và Rủi Ro

Liên Kết Ngoại Tuyến: ALOSUAMAYTINH.COM không kiểm soát các trang web bên ngoài và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi của những trang web đó.

Chấp Nhận Rủi Ro: Việc sử dụng liên kết làm tăng rủi ro và bạn chịu trách nhiệm về quyết định sử dụng.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Giới Hạn Trách Nhiệm: Trách nhiệm tối đa của ALOSUAMAYTINH.COM đối với bạn về mọi khiếu nại liên quan đến việc sử dụng trang web không vượt quá số tiền bạn đã thanh toán cho dịch vụ đó.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý: Các hạn chế và miễn trừ trách nhiệm trong điều khoản này không ảnh hưởng đến quyền của bạn theo pháp luật.

Xử Lý Mâu Thuẫn

Thương Lượng: Mọi mâu thuẫn phát sinh sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải.

Quyền Áp Đặt: Nếu mọi thương lượng không thành công, bất kỳ mâu thuẫn nào sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật áp dụng.

Điều Khoản Cuối Cùng

Hiệu Lực: Những điều khoản này có hiệu lực từ ngày bạn truy cập trang web và tiếp tục áp dụng cho mọi sử dụng sau đó.

Chấm Dứt: ALOSUAMAYTINH.COM có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về nội dung này.