Hướng dân tải file từ Google Drive giới hạn 24 giờ 29/6/2021

Vào vấn đề chính luôn vì vấn đề này là muôn thuở rồi khỏi cần phải giải thích chi mệt

B1: Tạo 1 folder mới

B2: Tạo lối tắt từ file giới hạn đến folder vừa tạo

B3: Tải xuống cả folder vừa tạo sau khi đã thêm lối tắt file cần tải vào

B4: Đợi Goole Drive nén xong và tự tải về thôi 😀

No ratings yet.

Hãy đánh giá bài viết này

Bài viết được đề xuất